Behandelmethoden nader uitgelegd.

Acupunctuur
Acupunctuur is een duizenden jaren oude behandelmethode en vormt een integrerend deel van de Chinese geneeskunde. De naam is afgeleid van ďacusĒ (naald) en ďpuncturaĒ (steek). Acupunctuur gaat ervan uit dat op de oppervlakte van het lichaam drukpijnlijke en eventueel gezwollen plaatsen voor kunnen komen. Door het prikken van een naald in zoín plaats verdwijnen deze weer.
Uit overleveringen en inscripties in steen blijkt dat reeds lang dat tussen het oppervlakte van het lichaam en de organen een bepaalde relatie bestaat. Een verkeerd functioneren van een orgaan geeft een reactie in een bepaald huidgebied, omgekeerd is via dit huidgebied het orgaan ook weer te beÔnvloeden.
De prikkels van een ziek orgaan kunnen aanleiding geven tot een min of meer permanente irritatie van het ruggenmerg, dit leidt dan tot overgevoeligheid van het bij dat deel van het ruggenmerg behorend huidgebied. Voorbeelden hiervan zijnde uitstralende pijnen bij een hartaandoening of de pijn op de bovenkant van de schouder bij een galblaasaandoening.
De overgevoeligheid treft niet alleen de huid, maar ook het ter plaatse aanwezige spierweefsel en een deel van het skelet, dit vormt samen een segment. Met een orgaan, dat door hetzelfde deel van het ruggenmerg van zenuwprikkels wordt voorzien, bestaat een verbinding, waardoor reacties van een ziek orgaan uitstralende pijn in het betrokken segment. De overgevoeligheid is niet overal gelijk. Er zijn plaatsen die veel gevoeliger zijn dan andere, in deze sterk gevoelige plaatsen komen de van oudsher bekende acupunctuurplekken voor, die gebruikt worden voor de beÔnvloeding van het bij dat huidgebied voorkomend orgaan. Het blijkt dat invloed uitgeoefend kan worden via een bepaald huidgebied op een corresponderend orgaan en dat de impuls vanuit het orgaan op de huid omkeerbaar is.

Terug

Neuro-acupunctuur
Neuronacupunctuur is een vorm van acupunctuur die specifiek ingezet wordt bij de behandeling van neurologische ziekten en chronische pijn. Het verzamelen van verschillende acupunctuurtechnieken maakt het mogelijk om neurologische stoornissen beter te behandelen. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is schedelacupunctuur (hoofdacupunctuur). Het maakt geen gebruik van traditionele acupunctuurpunten op de schedel, maar werkt met een aantal zones op het hoofd die corresponderen met de diverse functionele regionen in de hersenen. Neuro-acupunctuur wordt vaak ingezet bij:
 1. Pijn (algemeen)
 2. Chronische pijn
 3. Aangezichtspijn
 4. Posttraumatische dystrofie
 5. Multipele Sclerose (MS)
 6. Beroerte (CVA, stroke)
 7. Ziekte van Parkinson
 8. Verslaving (roken e.d.)

Eigen ervaring

Voordat ik hier in Nederland kwam, werkte ik als arts in een neurologische afdeling van de TCM ziekenhuis van Guangzhou City (hoofdstad van de provincie Guang Dong ). De patiŽnten worden behandeld met Westerse medicijnen, Chinese kruiden, neuro-acupunctuur en moxa.
Door deze gecombineerde aanpak wordt de bijwerking van de medicijnen duidelijk verminderd, en werken de medicijnen ook beter. De behandelresultaten zijn vaak beter dan alleen met Westerse medicijnen. Helaas is in West-Europa de toepassing van neuro-acupunctuur nog niet zo bekend. Terwijl in China het breed wordt ingezet bij neurologische ziekten. Tegenwoordig zie je het niet alleen bij CVA, Parkinson, MS, ALS, pijn, het wordt ook vaak toegepast bij dementie, Alzheimer, autisme en aangeboren neurologische ziekten van kinderen.

In de praktijk weten we dat ondanks veel geavanceerde moderne technieken, niet alle ziekten te genezen zijn, bijvoorbeeld neurologische stoornissen als dementie, Alzheimer, Parkinson, MS en ALS.
Met TCM methoden bij de OriŽntaalpraktijk proberen wij de levenskwaliteit van deze patiŽnten te verbeteren door de beperkingen van de ziekte zoveel mogelijk te verminderen.

Bij OriŽntaalpraktijk worden onderstaande methoden toepassen bij neurologische stoornissen:
 1. Schedelacupunctuur (hoofdacupunctuur)
 2. Klassieke Chinese acupunctuur
 3. Segmentale acupunctuur
 4. Elektro-acupunctuur
 5. Moxa
 6. Ooracupunctuur

Terug

Electro-acupunctuur
Bij elektro-acupunctuur worden, evenals bij de lichaamsacupunctuur, op bepaalde punten van het lichaam naalden gezet. Daarna worden deze verbonden met een elektronisch apparaat, dat kleine stroomimpulsjes afgeeft.
Deze stroompjes vervangen de techniek van draineren en stimuleren, zoals een acupuncturist die als regel met zijn handen bewerkstelligt. Een voordeel van de elektro-acupunctuur is dat men hierbij de mate van stimuleren erg fijn kan regelen.

Terug

Oor-acupunctuur
Ooracupunctuur heet ook Auriculo Ėacupunctuur, ďAuriculoĒ in latijn betekent oor. Het bestaat uit het plaatsen van naaldjes op het oor.

Hoe werkt dat?

De ooracupunctuur berust in principe op het prikkelen van bepaalde reflexgebieden van de oorschelp. Alle organen van ons lichaam zijn als een klein reflex-gebiedje op ons oor geprojecteerd. Door nu het oor te prikkelen op die plaats, die in verbinding staat met een gestoord orgaan, kan op den duur een beter functioneren van dat orgaan bereikt worden.
Meestal past men ooracupunctuur toe als ondersteuning van de "gewone" lichaamsacupunctuur, want de mogelijkheden ervan zijn beperkt, omdat hier de energie niet zo precies kan worden uitgebalanceerd als bij de lichaamsacupunctuur.

Materiaal


 1. Ooracupunctuur met gewone naald
 2. Ooracupunctuur met huid-naald
 3. Ooracupunctuur met magenetisch metaal
 4. Ooracupunctuur met goud
 5. Ooracupunctuur met zilver
 6. Ooracupunctuur met kruiden.

Toepassing


Ooracupunctuur is met name succesvol bij :
 1. pijnbestrijding (hoofdpijn)
 2. allergie
 3. oogklachten (vooral kinderen)
 4. rug klachten
 5. nek en schouder
 6. afvallen
 7. stoppen met roken
Het generale ziekenhuis van de landmacht heeft een onderzoek uitgevoerd voor het in beeld brengen van de effecten van ooracupunctuur met kruiden voor:
 • stoppen met roken
 • afslanken
 • bestrijden van vleesboom in baarmoeder
 • bestrijden van haaruitval
De toepassing bleek het meest succesvol als ondersteuning bij het stoppen met roken en het afslanken.

Terug

Cupping
Cupping is een therapie waarbij een kop, gemaakt van glas, bamboe of aardewerk, wordt aangebracht op het huidoppervlak. Door de kop kort aan de onderkant te verwarmen ontstaat onderdruk in de kop. Door het vacuŁm wordt plaatselijk de doorbloeding van de huis en onderliggende spieren gestimuleerd. Hierdoor worden de afvalstoffen beter afgevoerd en volgt een totale ontspanning. Cupping heeft een enorme dieptewerking.
Cupping wordt in China breed toegepast. Afhankelijk van de patiŽnt wordt het als enige therapie gebruikt of ondersteunend bij acupunctuur en moxabustie.
Cupping is vooral goed te gebruiken bij schouder/nekklachten (stress, spanning), migraine en rugklachten. Na de behandeling is lokaal een rode plek te zien. Dit normale verschijnsel verdwijnt na enkele dagen. Hierna treedt er verbetering in de symptomen op.

Terug

Moxabustie
MoxatherapieŽn hebben in de oosterse geneeswijzen altijd een belangrijke rol gespeeld. In Japan, waar het moxa heet en in China, waar het kao genoemd wordt, is uit historische gegevens bekend, dat het reeds in de tijd voor Christus geboorte gebruikt werd.
Het woord moxa betekend eigenlijk het verbranden van Artemisia Vulgarispoeder (Bijvoetpoeder) na het drogen worden de gedroogde bladeren opgeslagen en zijn ze voor het gebruik gereed.
In de loop der eeuwen is de moxatherapie verder ontwikkeld en tot grote bloei gebracht. Acupunctuur en moxa oefenen beide invloed uit op het ziekteproces en kunnen gelijktijdig worden gebruikt. Men kan dan sommige punten met acupunctuur en weer andere met moxa behandelen.
Met de moxatherapie voert men warmte (Yangenergie) toe en wel via de huid op de acupunctuurpunten, bij verzwakking van het Yang kan men hierdoor weer evenwicht met het Yin bereiken.
Moxatherapie wordt op verschillende manieren toegepast:
 • Direct:


Men vormt een kegeltje en legt dit rechtstreeks op de huid, op het te behandelen punt.
 • Indirect:


Hierbij wordt het kegeltje niet direct op de huid gezet maar op een schijfje gember of knoflook of een laagje zout, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan zeezout vanwege het Yangkarakter. Het zout wordt met name toegepast bij in/bij de navel

 • Moxeren via de acupunctuurnaald:

Hierbij wordt een bolletje moxa op de bovenkant van de naald gezet en aangestoken. De warmte verplaatst zich dan via de naald naar het acupunctuurpunt in de huid.


Terug

Voedingsadvies
Voeding is een belangrijk onderdeel van de Chinese geneeskunde.
In het westen heeft een pond verse groenten net zoveel voedingswaarde in calorieŽn als een pond bevroren groenten. In het Chinese dieet is versheid heel belangrijk omdat Qi energie komt van levend materiaal (planten en dieren). In het dieet moeten de vijf smaken gebalanceerd zijn voor harmonische orgaanfuncties: scherp, zout, zuur, bitter en natuurlijk zoet.
Voeding kan voor het menselijk lichaam medicijn maar ook vergif betekenen. Hoewel sommige voedingstoffen van nature als zijnde gezond worden omschreven, kunnen deze juist slecht zijn voor een bepaalde persoon en dan het tegenovergestelde van het beoogde effect bewerkstelligen.

Afhankelijk van de energetische balans van een persoon geven wij een heel persoonlijk voedingsadvies. Het voedingsadvies is altijd individueel op uw situatie afgestemd. Het stimuleert een gezond voedingspatroon. Geen twee mensen funktioneren hetzelfde. Het is zeer goed mogelijk dat als gezond omschreven voedsel dan juist niet mag worden genuttigd.
Een voedingsadvies is vaak in combinatie met Chinese kruiden therapie/acupunctuur. Het kan ook een ondersteuning voor een voorgangsbehandeling.

Terug