Enkele links

VNT-Nederland: vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten

World Health Organisation (Engels)

World Health Organisation (Chinees)

Zoekbank.nl